អរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នក!

យើងបានទទួលពត៌មានរបស់លោក ហើយក្រុមការងារនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗ។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់យើងបានគ្រប់ពេល បើសិនជាក្រុមការងារយូរ មិនបានទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក

មិនចង់រងចាំ! អាចទាក់ទងទៅកាន់យើងតាមរយ:

សូមពត៌មានបន្ថែមអំពីកសិដ្ឋានរបស់លោកអ្នក:

ពត៌មានបន្ថែមសម្រាប់លោកអ្នក:

ជាមធ្យមអតិថិជនរបស់យើងអាចសល់លុយ $521 ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ចំពោះការសល់លុយ អាស្រ័យទៅលើការធ្លាប់ការចំណាយរបស់លោកអ្នកទៅលើការទិញហ្គាស LPG និងជីគីមី។ ជាមួយនឹងឡជីវឧស្ម័ន អេធិក លោកអ្នកមិនចាំបាច់ទិញហ្គាសមកប្រើប្រាស់ទៀតទេ និងអាចផលិតជីសិរីរាង្គធម្មជាតិដោយខ្លួនឯង។

ទី ១ ហ្គាស ដែលចេញពីឡជីវឧស្ម័ន គឺត្រូវបានផលិតឡើងដោយអត់អស់លុយ។ ទី ២ ហ្គាស LPG គឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែបានលឺអំពីគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រើប្រាស់ហ្គាស LPG ដែលបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះ និងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្ស។ ទី ៣ ហ្គាសឡជីវឧស្ម័ន គឺជាហ្គាសធម្មជាតិ ដែលបំលែងចេញពីលាមកសត្វរបស់លោកអ្នក ដូច្នេះវាមាននិរន្តរភាព។

ជីគីមី បានបំផ្លាញជីវជាតិ និងគុណភាពដីរបស់លោកអ្នក។ បើសិនជាលោកអ្នកចង់ធ្វើតេស្តគុណភាពដីរបសល់លោកអ្នក អាចទាក់ទងមកកាន់យើង ក្រុមការងារនឹងចុះទៅកាន់ផ្ទះលោកអ្នក ដើម្បីទទួលបានការធ្វើតេស្ត pH ដីដោយឥតគិតថ្លៃ: +855 97 654 7760

ការដំឡើងប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ 3.5ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ដែលមានបូកបញ្ចូលទៅក្នុងឈុតឡជីវឧស្ម័ន

Smart financing with PAYGO.

Use the savings from using the biodigester to pay it off. Easy via monthly WING-transfer.

PAYGO

You do not need to take another loan or use an MFI.

សំដីពិតរបស់អតិថិជន ដែលនិយាយអំពីឡជីវឧស្ម័ន អេធិក:

ញ៉ែម សុខន

ហ្គាសរបស់ឡជីវឧស្ម័ន គឺល្អជាងហ្គាសកំប៉ុង។ វាអត់អស់លុយ ហើយមិនភ័យខ្លាចផ្ទុះដូចហ្គាសកំប៉ុងឡើយ។

5/5

យិន សាម៉េត

ខ្ញុំធ្លាប់ចំណាយ $300 រាល់ឆ្នាំទៅលើជីគីមី ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានជីធម្មជាតិខ្លួនឯង ហើយនៅសល់លុយបានច្រើន។

5/5

ស៊ីន ស៊ុង

ខ្ញុំពេញចិត្តផ្ទះបាយស្អាត និងទំនើប។ គ្នានផ្សែង និងឆ្នាំងខ្មៅ ហើយបាយឆ្អិនលឿន ត្រឹមតែ 15នាទី ឆ្អិនអស់ហើយ។

5/5

ត្រូវការពត៌មានបន្ថែម? ទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយ: